Ben jij introvert of extravert en wat kun je er van leren?

Vaak worden mensen getypeerd als introvert of extravert. Wat betekent het nu eigenlijk om introvert of extravert te zijn, hoe staan ze in verhouding tot elkaar en waar val jij op de schaal? In dit artikel lees je over veelvoorkomende eigenschappen van beide persoonlijkheidstypen. Daarbij is er aandacht voor kwaliteiten, krachten en potentiële valkuilen. 

Introversie en extraversie

Als tegenhanger van de term extravert introduceerde Carl Jung de term introvert in het werken aan zijn persoonlijkheidstypologie. De aandacht voor introversie en extraversie is daarna alleen maar gegroeid. In hoeverre je introvert of extravert bent heeft invloed op hoe je denkt, waar je energie van krijgt en hoe je communiceert. Daarbij gaan introvertere personen anders om met prikkels bijvoorbeeld dan extravertere mensen. Eveneens worden besluitvormingsprocessen bijvoorbeeld verschillend vorm gegeven.

Het kan je daarom veel zelfinzicht bieden wanneer je weet of jij als persoon extravert of introvert bent. Overigens ligt dit genuanceerder dan een simpele tweedelig en is de vraag eerder hoe introvert of extravert je bent. We dragen zowel introverte als extraverte kwaliteiten in ons mee, alleen van de ene vaak wat meer dan van de andere. Meestal kun je aan de hand van beschrijvingen over beide persoonlijkheidskenmerken al afleiden waar jij het meeste op lijkt. Daarnaast zijn er heel veel testen waarmee extraversie en introversie in kaart worden gebracht zoals met de bekende Big Five test. Kun je je in allebei de beschrijvingen heel goed vinden, dan ben je misschien wel ambivert.

Extraverte persoonlijkheidstrekken

Zoek je de betekenis van extravert op dan kom je heel vaak de beschrijving ‘naar buiten gericht’ tegen. Extravertere persoonlijkheden focussen zich dan ook op de buitenwereld en de interactie hiermee. Deze personen krijgen er over het algemeen energie van om in gezelschap te verkeren en voelen zich prettig in een groep. Daarbij zijn extraverte personen vaak actiegericht en open. Ze praten gemakkelijk en leggen eenvoudig contact. Mensen met een extraverte natuur durven in een groep ook het voortouw wel te nemen en komen vaak energiek en enthousiast over.  

Uit bovenstaande kenmerken kun je al veel kwaliteiten opmaken van mensen met extravertere persoonlijkheden. Denk bijvoorbeeld aan het gemakkelijk contact leggen met anderen en de spontaniteit dat ze met zich meebrengen. Daarnaast kun je als extravert vrij snel schakelen en heb je over het algemeen geen moeite met presteren. Valkuilen kunnen zijn dat een extravertere persoon soms iets te snel oordeelt of beslissingen neemt. Eveneens kan er te weinig aandacht zijn voor signalen die een andere persoon kan afgeven.  

Ben jij extravert? Wat kun je er van leren?

Introverte persoonlijkheidstrekken

Zoals een extravert naar buiten gekeerd is de betekenis van introvert vaak gekoppeld aan een focus op de binnenwereld. Mensen met introverte persoonlijkheidskenmerken krijgen er daarom ook vaak meer energie van om op zichzelf te zijn dan met anderen. In lijn hiermee liggen gesprekken met een individu introverte personen beter dan groepsgesprekken. Waar een extravert persoon gemakkelijk praat over koetjes en kalfjes gaat de introverte persoon vaker gelijk de diepte in. Introverte personen kunnen daarbij goed luisteren naar de ander en heb veel inlevingsvermogen. Er is veel aandacht voor onder meer gevoelens, gedachten en ideeën. Personen met veel introverte eigenschappen komen vaak rustig en weloverwogen over. 

Ook uit bovenstaande korte beschrijving kun je al veel kwaliteiten halen zoals een grote sensitiviteit en een sterk inlevingsvermogen. Daarbij kiezen introverte mensen vaak heel zorgvuldig hun woorden. Introvertere mensen hebben oog voor detail en zijn vaak goed in observeren. Ook kunnen ze heel goed geconcentreerd werken. Voor introverte persoonlijkheden kan het maken van keuzes een valkuil vormen doordat ze te lang de voor- en nadelen tegen elkaar afwegen. Daarbij kun je als persoon met introverte eigenschappen je gevoelens wel eens te weinig ventileren. 

Ben jij introvert? Wat kun je er van leren?

Misverstanden en vooroordelen over introversie en extraversie 

Wat je vaak hoort is dat introverte mensen verlegen zouden zijn of niet sociaal. Dit zijn misverstanden. Een introverte persoon kan heel prima sociaal navigeren maar geeft de voorkeur aan een diepgaand gesprek in plaats van small talk. Een extravert is vaak adrem in reacties waar een introvert ietsje meer tijd neemt of nodig heeft om een reactie onder woorden te brengen. Omgekeerd is het ook een misverstand om extraversie gelijk te stellen met luidruchtigheid of geldingsdrang bijvoorbeeld. 

Doordat mensen elkaar soms op basis van vooroordelen of over simplificaties verkeerd inschatten, kan dit een prettige interactie behoorlijk in de weg staan. Wel is het goed om aandacht te besteden aan de verschillen tussen meer extraverte en introverte persoonlijkheden. Denk bijvoorbeeld eens aan de verschillende stijlen van communiceren. Een extravert zal vaker gedachten al pratend vormgeven terwijl een introvert liever eerst alleen eens rustig reflecteert alvorens zich uit te drukken. Dit kan heel gemakkelijk leiden tot frictie en wederzijds onbegrip.

Verdiep je in een ander

Door vooroordelen uit de weg te ruimen en meer inzicht te krijgen in introverte en extraverte eigenschappen wordt het vanzelf makkelijker om een ander te begrijpen. Juist omdat introversie en extraversie invloed hebben op een breed scala aan facetten zoals communicatiestijl, denkwijze, besluitvorming, omgaan met prikkels en dingen waar je energie van krijgt. Of je nu meer een introvert of een extravert bent, het is goed om eens stil te staan hierbij. Waar liggen jouw krachten en voor welke valkuilen moet je waken? Zo leer je jezelf beter kennen en snap je waarom je als introvert tijd nodig hebt om af en toe op te laden en je als extravert het hart vaak op de tong hebt liggen. 

Tot slot, vergeet je ook niet te verdiepen in een ander. Ben je zelf meer introvert, neem dan eens de krachten en valkuilen van meer extraverte personen onder de loep. Ben je meer extravert, verdiep je dan eens in die van een introvert. Door je ook in deze andere kenmerken onder te dompelen, zul je sneller begrijpen waarom een persoon soms helemaal of behoorlijk anders reageert of handelt dan jij zou doen in dezelfde situatie. Door meer te leren over elkaars krachten en minder sterke punten kunnen we als introverten en extraverten elkaar juist gaan aanvullen en versterken.