Polydruggebruik wat is dat precies?

Polydruggebruik is geen nieuw verschijnsel. Betreedt een café en je wordt ermee geconfronteerd: tabak en alcohol!

Ook cannabisgebruik geschiedt veelal in de vorm van poly-gebruik door de combinatie met tabak.

De oude speed-freaks in de begin zeventiger jaren gebruikten opium. Later heroïne, om hun ‘speed’. Wat af te remmen en velen van hen bleven daarna “speed-balls” gebruiken. Ze injiceerden amphetamine en heroïne gecombineerd. Later verving de cocaïne de amphetamine.

Bij een overigens tamelijk beperkte groep heroïne-gebruikers speelden al in de zeventiger jaren ook de slaapmiddelen (Mandrax, Vesparax). En de benzodiazepinen (Valium) een rol. Mandrax en Vesparax verdwenen na enkele jaren. Doordat de supply via de huisartsen opdroogde, maar werd in de tachtiger jaren snel vervangen door Rohypnol, een benzodiazepine.

Een andere ontwikkeling is geweest dat het alcoholgebruik onder junkies in de tachtiger jaren snel toenam en nu bij velen een integrerend deel van hun middelengebruik vormt.

Het betreft hier echter een relatief kleine groep onder de druggebruikers, die vooral gekenmerkt wordt door ernstige psychiatrische problematiek.